Våra tjänster

Integrationslösningar för en ny digital verklighet

Strategi

Strategi

Integration är nyckeln som möjliggör för verksamheten att snabbt ta till sig ny teknik och trender. En strategi för integration gör att du kan skapa förutsättningar för verksamheten att växa, förnya och därmed skapa tillväxt. 

Vi har lång erfarenhet inom följande områden som Integration Competence Center, Governance, Integration platform evaluation, Project management, Cloud & hybrid strategy, Vendor selection, Migration strategy.

Arkitektur

Våra integrationsarkitekter är ofta en del av en förstudie, ger stöd vid val av integrationslösning, framtagning av rätt integrationsarkitektur, integrationsmönster, design och informationsmodell.

Det handlar om att genomföra den strategi som finns och samtidigt omsätta verksamhetskrav till integrationslösningar.

Arkitektur
Genomförande

Genomförande

Vi designar och bygger lösningar på en rad olika plattformar såsom, Software AG, Boomi, IBM, Axway, Microsoft, Icore & Open Source. Vi försöker alltid jobba agilt med kontinuerliga leveranser för att hela tiden skapa nytta i projekten och för dig som kund.

Vår erfarenhet visar att en av de viktigaste framgångsfaktorerna för att lyckas med ett integrationsprojekt, i tid och med hög kvalitet vid driftsättning, är tillgången till ett bra testverktyg och ramverk som möjliggör integrationstester. Därför är test alltid en naturlig del i vår genomförandeprocess.

Integrationsförvaltning

Det kan gå snabbt att utveckla och driftsätta en integration och ofta sker det under en kort period. Väl i produktion behöver integrationen övervakas, förvaltas och hållas i trim genom hela sin livscykel. En bra förvaltningslösning med kunnig erfaren personal är grunden till ett fungerande integrationslandskap – utan det spelar det ingen roll hur bra och robust lösningen är om den inte förvaltas.

Vi på Celeste har jobbar med integration i årtionden och kan integration. Vi har processer och lösningar på plats vilket gör att vi snabbt kan ta en förvaltning och se till att tid frigörs för befintliga resurser. Vi jobbar alltid proaktivt och tillsammans planerar vi för framtida krav och behov.

Förvaltning

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa just dig och ditt företag?

Behöver du hjälp att på ett strukturerat sätt bygga integrationslösningar för att möta verksamhetens krav och förväntningar? Kontakta oss så berättar vi mer.