Integrationslösningar för en ny digital verklighet

Jobba hos oss

Vi växer och behöver blir fler i vårt team!

Vårt fokus

Den nya digitala verkligheten är här och med den nya krav på integrationslösningar.Den digitala transformationen ger stora möjligheter om du är redo att ta tillvara på den.

Strategi, Arkitektur, Utveckling och Test är viktiga delar i vår verksamhet som hjälper oss leverera lösningar som är hållbara, kostnadseffektiva och samtidigt flexibla.

Behöver du hjälp att på ett strukturerat sätt bygga integrationslösningar för att möta verksamhetens krav och förväntningar?


 Strategi

Integration är nyckeln som möjliggör för verksamheten att snabbt ta till sig ny teknik och trender. En strategi för integration gör att du kan skapa förutsättningar för verksamheten att växa, förnya och därmed skapa tillväxt. Vi har lång erfarenhet inom följande områden som Integration Competence Center, Governance, Integration platform evaluation, Project management, Cloud & hybrid strategy, Vendor selection, Migration strategy


arkitektur

Våra integrationsarkitekter är ofta en del av en förstudie, ger stöd vid val av integrationslösning, framtagning av rätt
integrationsarkitektur, integrationsmönster, design och informationsmodell.

Det handlar om att genomföra den strategi som finns och samtidigt omsätta verksamhetskrav till integrationslösningar.


genomförande

Vi designar och bygger lösningar på en rad olika plattformar såsom, Software AG, Boomi, IBM,  Axway, Microsoft, Icore & Open Source. Vi försöker alltid jobba agilt med kontinuerliga leveranser för att hela tiden skapa nytta i projekten och för dig som kund.

Vår erfarenhet visar att en av de viktigaste framgångsfaktorerna för att lyckas med ett integrationsprojekt, i tid och med hög
kvalité vid driftsättning, är tillgången till ett bra testverktyg och ramverk som möjliggör integrationstester. Därför är test alltid en naturlig del i vår genomförandeprocess. 

Några av våra kunder


Våra partners